THÉP HÌNH CHỮ H

 
 

 

Size(H*W)

Section,mm

Section

Theoretical

Theoretical

H*B

T1

T2

R

area Cm2

weight KG/M GB

weight KG/M JIS

H W

600*200

596*199

10

15

24

121.2

95.1

92.5

600*200

11

17

24

135.2

106

103.4

606*201

12

20

24

153.3

120

117.6

H W

700*300

692*300

13

20

28

211.5

166

162.9

700*300

13

24

28

235.5

185

182

H W

800*300

792*300

14

22

28

243.4

191

188

800*300

14

26

28

267.4

210

207

H W

900*300

890*299

15

23

28

270.9

213

240.1

Đối tác - Khách hàng
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule