THÉP HÌNH CHỮ U

 

JIS G3106
1995

SM400 A

235 min

400 ÷ 510

23 min

SM400 B

235 min

400 ÷ 510

23 min

SM490 A

315 min

490 ÷ 610

22 min

SM490 B

315 min

490 ÷ 610

22 min

SM490 YA

355 min

490 ÷ 610

19 min

SM490 YB

355 min

490 ÷ 610

19 min

ΓOCT
380 - 89 

CT2

196 min

334 ÷ 412

26 min

CT3

225 min

373 ÷ 461

22 min

CT4

245 min

412 ÷ 510

20 min

CT5

265 min

490 ÷ 608

16 min

ASTM 1997

A 36

250

400 ÷ 550

20 min

A572 Gr42

290

415 min

20 min

A572 Gr50

345

450 min 

18 min

BS 4360 
1986

40B

245

340 ÷ 550

22

40C

245

340 ÷ 550

22

43A

265

430 ÷ 580

20

43B

265

430 ÷ 580

20

43C

265

430 ÷ 580

20

50A

345

490 ÷ 640

18

50B

345

490 ÷ 640

18

50C

345

490 ÷ 640

18

DIN 17100

RST37-2

225

340 ÷ 470

26

ST44-2

265

410 ÷ 540

22

GB700 - 88

 Q235A 

225 min

375 min

21 min

 Q235B 

225 min

375 min

21 min

 Q235C 

225 min

375 min

21 min

 Q235D 

225 min

375 min

21 min

 
Đối tác - Khách hàng
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule