THÉP CUỘN CÁN NÓNG

 
Mác thép
Giới hạn chảy (MPa) ≥
Độ bền kéo
Độ giãn dài ≥
Akv (0oC)/J
Chiều dày  (mm)
Chiều dày (mm)
Chiều dày (mm)
δ (%)
<16
16 ~ 40
40 ~ 75
75 ~ 100
100 ~ 160
160 ~ 200
<100
100 ~ 200
SM400A
SM400B
 
SM400C
245
235
215
215
205
195
400 ~ 510
400 ~ 510
< 5
5 ~ 16
16 ~ 50
> 40
23
18
22
24
-
≥ 27
-
-
≥ 47
SM 490A
SM 490B
 
SM 490C
325
315
295
295
228
275
490 ~ 610
490 ~ 610
<5
5 ~ 16
16 ~ 50
> 40
22
17
21
23
≥ 27
-
-
≥ 47
SM490YA
SM490YB
 
365
355
335
325
-
-
490 ~ 610
-
< 5
5 ~ 16
16 ~ 50
> 40
19
15
19
21
-
≥ 27
SM520B
SM520C
365
355
335
325
-
-
520 - 640
-
< 5
5 ~ 16
16 ~ 50
> 40
19
15
19
21
 
≥ 27
≥ 47
SM 570
460
450
430
420
-
-
570 - 720
-
< 16
> 16
> 20
19
26
20
≥ 47
(-50C)
 

 

 

 
Mác thép
Phẩm cấp
Giới hạn chảy (MPa) ≥
Chiều dày hoặc đường kính (mm)
Độ bền kéo
δb (MPa)
Độ giãn dài δ (%)
Chịu công va đập(1)
Uốn cong 108o (2)
≤ 16
> 16 ~ 35
35 ~ 50
50 ~ 100
oC
Akv/J ≥
≤ 16
> 16 ~ 100
Q295
A
B
295
295
275
275
255
255
235
235
390 ~ 570
390 ~ 570
23
23
-
+20
-
34
d = 2a
d = 2a
d = 3a
d = 3a
Q345
A
B
C
D
E
345
345
345
345
345
325
325
325
325
325
295
295
295
295
295
275
275
275
275
275
470 ~ 630
470 ~ 630
470 ~ 630
470 ~ 630
470 ~ 630
21
21
22
22
22
-
+20
0
-20
-40
-
34
34
34
27
d = 2a
d = 2a
d = 2a
d = 2a
d = 2a
d = 3a
d = 3a
d = 3a
d = 3a
d = 3a
Q390
A
B
C
D
E
390
390
390
390
390
370
370
370
370
370
350
350
350
350
350
330
330
330
330
330
490 ~ 650
490 ~ 650
490 ~ 650
490 ~ 650
490 ~ 650
19
19
20
20
20
-
+20
0
-20
-40
-
34
34
34
27
d = 2a
d =2a
d = 2a
d = 2a
d = 2a
d = 3a
d = 3a
d = 3a
d = 3a
d = 3a
Q420
A
B
C
D
E
420
420
420
420
420
400
400
400
400
400
380
380
380
380
380
360
360
360
360
360
520 ~ 680
520 ~ 680
520 ~ 680
520 ~ 680
520 ~ 680
18
18
19
19
19
-
+20
0
-20
-40
-
34
34
34
34
d = 2a
d = 2a
d = 2a
d = 2a
d = 2a
d = 3a
d = 3a
d = 3a
d = 3a
d = 3a
Q460
C
D
E
460
460
460
440
440
400
420
420
420
400
400
400
520 ~ 720
520 ~ 720
520 ~ 720
17
17
17
0
-20
-40
34
34
27
d = 2a
d = 2a
d = 2a
d = 3a
d = 3a
d = 3a
    (1) Thử theo hướng dọc
    (2) Đường kính uốn (d), độ dày hoặc đường kính mẫu thử (a)
 
Các sản phẩm khác
    Chưa có sản phẩm cùng loại nào


Đối tác - Khách hàng
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule
Blue Scope SteelZamil SteelThép Nam KimNgân hàng SacombankSennheiserAndasoldBlackberryHochschule